UCHWAŁA NR LII.655.2017 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 27 czerwca 2017 - BIP MZK Zielona Góra

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej

Miejski Zakład Komunikacji
w Zielonej Górze

UCHWAŁA NR LII.655.2017 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 27 czerwca 2017

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej świadczone przez Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz. 446 z późn. zm.1) ), art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017r., poz. 827), art. 15 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2016r., poz. 1867 z późn zm.2) ) oraz art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016r., poz. 296 z późn zm.3) ) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXIV.399.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej świadczone przez Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze (Dz. Urz. Woj. Lubus., poz. 1515 z późn. zm.4) ) w § 4 ust. 1 wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

 

„§ 4. 1. Ustala się ceny papierowych biletów jednorazowych zakupionych w automatach biletowych lub przez aplikację mobilną za usługi przewozowe publicznym transportem zbiorowym świadczone przez MZK:”.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zielona Góra.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2017r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

 

                                                                                                                                                            Wiceprzewodniczący Rady Marcin Bogusław Pabierowski

Rejestr zmian
Lp.DataOsobaOpis
1.2017-06-28 13:06:30Administrator SystemuUtworzenie

Informacja o plikach cookies

Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji w dziale Polityka prywatności.

Zamknij
BIP MZK Zielona Góra nie wspiera starszych wersji przeglądarek, które mogą nie obsługiwać wszystkich funkcjonalności serwisu. Prosimy o skorzystanie z najnowszych wersji przeglądarek Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge lub innych.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu