Deklaracja dostępności - BIP MZK Zielona Góra

Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej

Miejski Zakład Komunikacji
w Zielonej Górze

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Zielonej Górze.

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Zielonej Górze zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Zielonej Górze.

 • Data publikacji strony internetowej: 2000-12-04
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-12

Status pod względem zgodności z ustawą.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Nie wszystkie grafiki/zdjęcia są opatrzone tekstem alternatywnym (wytyczna WCAG 2.1)
 • Nie wszystkie nagrane materiały filmowe zawierają transkrypcję (wytyczna WCAG 2.1)
 • Nagrane materiały filmowe nie zawierają audiodeskrypcji (wytyczna WCAG 2.1)
 • Brak dostępności lub niepełna dostępność niektórych plików załączników w formacie PDF
 • MZK Sp. z o.o. nie posiada aplikacji mobilnych, dostępne aplikacje należą do podmiotów trzecich.
 • Mapa Interaktywna jest wyłączona z prawnego obowiązku spełnienia standardów dostępności (zgodnie ze specyfikacją WCAG 2.1). 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2022-05-19
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-12

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do  Rzecznika Praw Obywatelskich (odnośnik zewnętrzny).

Rejestr zmian
Lp.DataOsobaOpis
19.2024-03-12 10:08:15Anna ChaberskaEdycja treści
18.2024-03-12 08:51:00Anna ChaberskaEdycja treści
17.2023-03-31 11:32:25Anna ChaberskaEdycja treści
16.2023-03-31 11:30:52Anna ChaberskaEdycja treści
15.2022-06-14 09:13:23Anna ChaberskaEdycja treści
14.2022-05-20 10:46:05Anna ChaberskaEdycja treści
13.2022-05-20 10:45:54Anna ChaberskaEdycja treści
12.2022-05-20 10:45:42Anna ChaberskaEdycja treści
11.2022-05-20 09:57:17Anna ChaberskaEdycja treści
10.2022-05-20 09:55:39Anna ChaberskaEdycja treści
9.2022-05-20 09:52:05Anna ChaberskaEdycja treści
8.2022-05-20 09:51:06Anna ChaberskaEdycja treści
7.2022-05-20 09:50:02Anna ChaberskaEdycja treści
6.2022-05-20 09:49:15Anna ChaberskaEdycja treści
5.2022-05-20 09:48:37Anna ChaberskaEdycja treści
4.2022-05-20 09:47:11Anna ChaberskaEdycja treści
3.2022-05-19 13:26:12Anna ChaberskaEdycja treści
2.2022-05-19 13:25:43Anna ChaberskaEdycja treści
1.2020-03-25 10:07:31Administrator SystemuUtworzenie

Informacja o plikach cookies

Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji w dziale Polityka prywatności.

Zamknij
BIP MZK Zielona Góra nie wspiera starszych wersji przeglądarek, które mogą nie obsługiwać wszystkich funkcjonalności serwisu. Prosimy o skorzystanie z najnowszych wersji przeglądarek Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge lub innych.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu